FleetConnect blisko Twojej floty

W terenie. To tam odbywają się kluczowe dla Twojej Firmy działania. Właśnie tam Twoi Klienci otrzymują Twoje produkty i spotykają się z Twoimi pracownikami.

Tam tworzy się marka Twojej Firmy.

Bądź blisko

Bądź connected…

FleetConnect to unikalne połączenie:

  • Systemu do zarządzania flotą online
  • Mobilnego rozwiązania monitorującego pracę
  • Wielopoziomowego narzędzia analitycznego
  • Wsparcia dla biznesowego zarządzania opartego na sztucznej inteligencji

Zarządzanie flotą pojazdów on-line

Lokalizacja pojazdów, monitorowanie stylu jazdy
kierowców, zdalnie diagnozowanie stanu
technicznego pojazdów.

Zarządzanie kosztami, gospodarką paliwową i
czynnościami serwisowymi

Kontrola nad przekroczeniami dopuszczalnych
prędkości na drodze

Nadzór nad pracą w terenie w czasie rzeczywistym

Raportowanie wykonywanych zadań, czasu poszczególnych statusów pracy, analiza parametrów i realizacji planów.

Rejestracja przejazdów prywatnych i służbowych, możliwość rozliczenia pracy na podstawie czasu, kilometrów, wykonanych zadań.

Wizualizacja bieżącej pracy w terenie na mapach i dasboardach. Analiza wizyt u klientów oraz realizacji dostaw i usług w odniesieniu do kluczowych parametrów (KPI).

Trafne decyzje dzięki zaawansowanej analizie danych

Implementacja norm i współczynników KPI dla pracy zasobów mobilnych firmy, automatyczna ich weryfikacja, wskazanie odstępstw i ich analiza

Wielopłaszczyznowa analiza danych, narzędzia BI wsparte mechanizmami sztucznej inteligencji, dostosowywalne dashboardy i kreatory raportów ułatwiające zarządzanie i podejmowanie decyzji, analiza geo-marketingowa

Możliwość integracji i wymiany danych innymi z systemami operacyjnymi

Aplikacja mobilna

Historia przejazdów, wizyt u klientów, tankowań itp

Oznaczanie przejazdów służbowych i prywatnych

Ocena stylu jazdy, przekroczeń prędkości, rejestracja niebezpiecznych zachowań na drodze

Raportowanie statusów pracy, rejestracja wizyt niezależnie od lokalizacji pojazdu

Dostęp do bazy klientów, wprowadzania nowych rekordów, aktualizacja danych

Wysyłanie swojej lokalizacji wraz z estymowanym czasem dojazdu do Klienta

FleetConnect sp. z o. o.

ul. Jutrzenki 139

02-231 Warszawa

biuro@fleetconnect.pl

www.fleetconnect.pl

Poznaj nasze rozwiązanie podczas zdalnej prezentacji online. Pozostaw dane a my skontaktujemy się z Tobą.